Maj månad på barnhemmet

Denna månad har det varit fullt upp på barnhemmet, som oftast. Vi har tagit farväl av våra sista volontärer för våren och tackat dem djupt för denna tid. Våra volontärer som bor på barnhemmet under deras resa blir snabbt en i familjen och bidrar till att skapa en varm stämning på våra verksamheter. Under våren har de haft väldigt mycket jobb på så väl skola som barnhem och nu när de åkt har vi kunnat slappna av och se allt de åstadkommit under den här perioden. Aktivitetshuset som byggts under våren är nu färdigt! Det enda som återstår är några få möbler och att fylla upp med leksaker samt pyssel. Det kommer bli en plattform för så väl barn som vuxna på barnhemmet till all aktivitet.
Under månaden som gått har vi även fått ett nytt tillskott i familjen. En liten tjej på 2 år som heter Elenesta och kommer från grannbyn Ulole. Vi hämtade henne hemma hos hennes pappa som blivit halvsidesförlamad. Hennes mamma försvann för några veckor sedan och pappan har kämpat med hjälp av Elenestas 7-åriga storasyster med att försöka ta hand om barn och hushåll. Då situationen av uppenbara skäl var ohållbar kontaktades CCY och efter möten med familj, byledning samt kontakt med socialkontoret i närmaste staden Mafinga bor hon nu på barnhemmet i Bumilayinga. Hon har kommit in i familjen oerhört snabbt och förutom att hon inte vill sova middag med stängd dörr är det mestadels leenden och lek för den lilla tjejen.

Vi avslutar med den underbara nyheten att vår lilla Janeth (höger bild) inte bara tagit sina första steg utan numera knatar runt på gården som det mest självklara i världen. Förutom när hon gjort något bus och fort ska fly fältet, då kryper hon snabbare än en vessla.

Vi vill således tacka er för allt stöd ni ger oss! Så väl genom respons, tips och bidrag. Tack vare er går CCY runt och framför allt kan vi hjälpa fler genom er.

Ingen kan göra allt, men ALLA kan göra något och bara tillsammans gör vi skillnad på riktigt!

Med vänliga hälsningar

Jessica