CCY stands for Caring from Childhood to youth and primary work with orphan children and children in the need of support.

In Tanzania we work with individual acute help as well as towards a sustainable future. On the countryside in Tanzania are CCY running an orphanage and a primary school. The orphanage is committed to a care approach where family care is primary and support the children to closely stay in contact with families. CCY english speaking primary school was completed in 2013 and have a focus on creative thinking and problem solving.

In Sweden CCY is a non-profit organisation and responsible of communication and fond-raising. CCY in Tanzania is responsible of the operations in Tanzania.

CCY står för Caring from Childhood to Youth och jobbar i första hand med föräldralösa barn samt barn i behov av särskilt stöd

I Tanzania jobbar CCY med såväl akut hjälp som långsiktig och hållbar utveckling. I byn Bumilayinga drivs ett barnhem som är en storfamilj där alla hjälper till och bryr sig om varandra. Därifrån utgår även våra mer akuta samhällsinsatser som kommer ur ett nära samarbete med den lokala byledningen. I vår engelsktalande grundskola som öppnade 2015 är kreativt tänkande i stort fokus och vi har nolltolerans mot barnaga vilket vi tyvärr är ganska ensamma om. CCY i Sverige är en ideell förening och vårt jobb är att marknadsföra samt samla in medel till CCY i Tanzania som på plats driver verksamheterna.

Nyheter

Vilken resa vi gjort! Sedan öppningen av barnhemmet 2013 har vi tagit emot ca 30 barn och slussat ut ungefär hälften, vilka vi fortfarande följer…
2016 fick vi höra att staten Tanzania under de närmaste 5 åren skulle nå ut med elektriciteten till 7873 byar i landet. Och att vår…
Med hjälp av sömmerskan Inez och hennes kompanjoner i en liten systuga i Mafinga kommer vi börja producera väskor, necessärer samt andra material i det…

Om oss

Vår vision

CCY jobbar utifrån principen att människor som lever och bor i ett samhälle är de som bäst känner till dess utmaningar och har de bästa lösningarna för att driva samhällsutvecklingen framåt. All verksamhet på CCY i Tanzania sker därför på den lokala befolkningens villkor och drivs av vår tanzanianska styrelse. Vi har ett ständigt nära samarbete mellan Sverige och Tanzania för att alltid kunna mötas och berika varandra med kunskap. På det sättet hittar vi långsiktiga lösningar som gynnar hela samhället.

Styrelsen i CCY Tanzania

Ordförande - Felisian Mtonyole

Felisian är född och uppvuxen i byarna där CCY verkar och har alltid varit engagerad i ideellt arbete. Han har det yttersta ansvaret för att driva verksamheterna på plats i Tanzania och brinner för samhällsutvecklingen i så väl närområdet som i hela landet.

Sekreterare - Peter Tossi

Peter jobbar till vardags som snickare hand i hand med arbetet som sekreterare för CCY. Han är den som har det yttersta ansvaret för våra verksamheter i Tanzania när ordförande inte är på plats. Peter värderar hållbara och långsiktiga lösningar i så väl livet som samhälllet i stort.

Kassör - Leah Mdoe

Leah jobbar i köket på Liberty school of Tanzania. Hon bidrar till CCY med sin långa livserfarenhet samt sin goda tro till människan. Leah har ett outsinligt tålamod och står ständigt för alla människors lika värde.

Ledamot - Odia Kigehe

Odia är ideellt engagerad i CCY medan hon till vardags jobbar som grundskolelärare samt rektor på vår skola. Förutom att hon brinner för utveckling inom utbildning är hon en stark person som inte är rädd att höja rösten i fråga om jämnställdhet mellan män och kvinnor.

Ledamot - Rehema Silinu

Rehema har varit med sedan barnhemmet startade, och innan dess jobbade hon på daghem samt tog hand om ett av de föräldralösa barn som idag bor hos oss. En stark kvinna som är och alltid varit djupt engagerad i samhällsproblem samt lösningar på dem.

Styrelsen i CCY Sverige

Ordförande - Linnea Olsson

Linnea gjorde sin första resa till Tanzania 2009 och föll för kulturen samt människorna i området där hon volontärarbetade. Under flera perioder har Linnea bott i Tanzania och är den ytterst ansvariga för skolans sponsorer samt bidrag.

linnea@ccytanzania.com Vice ordförande - Jessica Klinte

Jessica föddes i Uddevalla och åkte för första gången till Tanzania 2010. Från första stund förälskade hon sig i livet på Tanzanias landsbygd och hon jobbar numera heltid med CCY. Hon är ansvarig för barnhemmets sponsorer och bidrag.

jessica@ccytanzania.com Ekonomi ansvarig - Fredrik Östling

Fredrik besökte Tanzania och byarna Matanana och Bumilayinga hösten 2004 i samband med starten av CCYs moderorganisation.

info@ccytanzania.com Webbansvarig - Kajsa Enhörning

Kajsa är uppvuxen i Uddevalla och för tillfället studerar hon till miljöingenjör. Till Tanzania åkte hon för första gången 2012 och har varit fram och tillbaka flera gånger sedan dess, senast för att genomföra en grundvatten studie i Bumilayinga som hennes examensarbete våren 2016.

kajsa@ccytanzania.com Ledamot - Olof Brink

Olof har arbetat många år med utveckling, arbetsledning och projektledning i produktion, bland annat i Växjö och Halmstad. I Växjö satt han dessutom i styrelsen för Röda Korset. Hans första resa till Matanana gjordes år 2010.

olof@ccytanzania.com