CCY stands for Caring from Childhood to youth and primary work with orphan children and children in the need of support.

In Tanzania we work with individual acute help as well towards a sustainable future. On the countryside of Tanzania we are running an orphanage and a primary school. Our orphanage is like a big family where everyone support and care for eachother. The english speaking primary school was completed in 2013 and have a focus on creative thinking and problem solving.

We are a non-profit organisation and driven by your commitment and help.

Hämta fler

CCY står för Caring from Childhood to Youth och jobbar i första hand med föräldralösa barn samt barn i behov av särskilt stöd

I Tanzania jobbar vi med såväl akut hjälp som långsiktig och hållbar utveckling. I byn Bumilayinga driver vi en grundskola och ett barnhem. Vårt barnhem är en storfamilj där alla hjälper till och bryr sig om varandra. Därifrån utgår även våra mer akuta samhällsinsatser som kommer ur ett nära samarbete med den lokala byledningen. I vår engelsktalande grundskola som öppnade 2015 är kreativt tänkande i stort fokus och vi har nolltolerans mot barnaga vilket vi tyvärr är ganska ensamma om.Vi är en ideell förening och vi drivs av ditt engagemang och ditt bidrag.

Hämta fler

Nyheter

Det har målats i våra nya klassrum Tiden har flygit fram på den senaste tiden och på skolan händer det väldigt mycket just nu! Våra…
Vi jobbar dagligen med flickor som växer upp utan rättigheter. De lär sig att deras bror är den som familjen satsar utbildning på. De lär…
Detta är något som majoriteten i väst aldrig kommer förstå. Innan jag lämnade Tanzania för Sverige för en dryg vecka sedan så hade många brunnar…

Instagram feed

[socialfeed id="87"]