CCY stands for Caring from Childhood to youth and primary work with orphan children and children in the need of support.

In Tanzania we work with individual acute help as well as towards a sustainable future. On the countryside in Tanzania are CCY running an orphanage and a primary school. The orphanage is committed to a care approach where family care is primary and support the children to closely stay in contact with families. CCY english speaking primary school was completed in 2013 and have a focus on creative thinking and problem solving.

In Sweden CCY is a non-profit organisation and responsible of communication and fond-raising. CCY in Tanzania is responsible of the operations in Tanzania.

CCY står för Caring from Childhood to Youth och jobbar i första hand med föräldralösa barn samt barn i behov av särskilt stöd

I Tanzania jobbar CCY med såväl akut hjälp som långsiktig och hållbar utveckling. I byn Bumilayinga drivs ett barnhem som är en storfamilj där alla hjälper till och bryr sig om varandra. Därifrån utgår även våra mer akuta samhällsinsatser som kommer ur ett nära samarbete med den lokala byledningen. I vår engelsktalande grundskola som öppnade 2015 är kreativt tänkande i stort fokus och vi har nolltolerans mot barnaga vilket vi tyvärr är ganska ensamma om. CCY i Sverige är en ideell förening och vårt jobb är att marknadsföra samt samla in medel till CCY i Tanzania som på plats driver verksamheterna.

Nyheter

Igår var det Internationella dagen för mänskliga rättigheter. I FNs konvention på ämnet, artikel 1, står det ”Alla människor är födda fria och lika i…
Vilken resa vi gjort! Sedan öppningen av barnhemmet 2013 har vi tagit emot ca 30 barn och slussat ut ungefär hälften, vilka vi fortfarande följer…
Föräldrar har upprepat pekat på hur barnen som går till och från skolan tar så väl tid som energi från läxläsning på kvällarna. De går…

Skolan

Liberty school of Tanzania

Under 2014−2015 byggde vi grundskolan Liberty School of Tanzania för att ge barnen i området tillgång till kvalitativ utbildning i närområdet. Visionen är att vara ett föredöme för andra skolor genom att vara en skola där ingen aga får förekomma och där barnen får lära sig tänka på hållbar utveckling samt kreativa samhällslösningar. Liberty School of Tanzania är byggd som en liten skolby på 6 hektar mark med 8 byggnader. Sammanlagt har vi nu ca 90 elever, 7 lärare samt 5 arbetare som sköter köket, vaktmästeri, trädgård och vaktposter. Vår utbildning sker i huvudsak på engelska och framförallt i kreativ anda. Vi vill se varje individ och kunna ge barnen möjlighet att utveckla sina egna liv samt det samhälle de lever i.

[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Image_Widget"][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class="SiteOrigin_Widget_Image_Widget"][/siteorigin_widget]

Historia
På våren 2012 hölls en lektion för den statliga skolans elever på temat drömmar, något som sällan berörs i ett samhälle där man lever för dagen. En pojke målade en teckning på en skola med drömmen att inte bli slagen, att få tänka fritt och inte trängas i en klass med 50-100 elever. Detta födde tanken på en ny sorts skola och två år senare stod Liberty School of Tanzania färdig. I juni 2014 startade förskolan och vid varje årsskifte börjar en ny klass med 15 nya elever.

Förvaltning
Varje månad köper vi in mat till frukost och lunch, skolmaterial samt betalar ut löner till våra arbetare som i sin tur försörjer sina familjer. Denna budget går ihop tack vare våra skolfaddrar samt företaget Kenzan tours tillsammans med Addtruly. Vill du hjälpa oss att driva skolan? Läs mer om hur du gör det här.

Undervisning
På vår skolan följer vi Tanzanias läroplan. Det undervisas i bland annat matte, modersmålet swahili, geografi, biologi, idrott, kreativa aktiviteter och personlig utveckling. Till skillnad från de statliga skolorna är våld strängt förbjudet. Vi bygger vår undervisning på ömsesidig respekt, inte på rädsla. Respekt och tolerans för varandra går som en röd tråd aktivt genom all undervisning. Skolans mittersta byggnad är köket som utgörs av en öppen aula där alla samlas vid frukost, lunch samt speciella tillfällen som till exempel skolavslutningar.