Barnhemmet

Barnhemmet i Bumilayinga

I byn Bumilayinga färdigställde CCY ett barnhem i april 2013 som i oktober samma år blev hem åt 14 föräldralösa barn, noga utvalda av den lokala byledningen som visste vilka barn som inte hade några andra boendealternativ. Behovet av detta fanns på grund av en hårt aidsdrabbad föräldrageneration och en utbredd fattigdom i området. Tack och lov blir dock tiderna bättre. Sedan 2013 har samhället blivit rikare, staten börjat ta ett större ansvar för barn i behov av stöd och tillsammans med socialtjänsten utarbetar CCY en vårdplan för varje barn som kommer till barnhemmet för att kunna hjälpa på rätt sätt i varje enskilt fall. Det kan handla om barn som helt saknar släktingar, endast har gamla eller sjuka släktingar kvar i livet eller som under sin första tid i livet behöver extra stöd, omsorg och mjölkersättning som ingen anhörig har möjlighet till att ge. Tills det kommer bättre lösningar på dessa samhällsproblem är CCY´s barnhem redo att bidra med hjälp och stöd till utsatta familjer samt tackar alla de givare och sponsorer som gör arbetet möjligt att utföra.

Mål
Barnen på barnhemmet kommer växa upp och så småningom börja klara sig själva i samhället, när de går ut grundskolan får de hjälp att studera vidare, starta en verksamhet eller på annat skapa en trygg grund för ett fortsatt stabilt vuxenliv. En av CCY´s grundstenar är att personer som blir hjälpta inte hamnar i beroendeställning gentemot organisationen utan att den hjälp som ges är långsiktig och hållbar samt bygger på en tro att få personer vill vara beroende av bidrag eller utomstående hjälp resten av sitt liv.

Drift
På barnhemmet i Bumilayinga jobbar 10 anställda i skift med allt ifrån matlagning, hämtning av vatten, disk, tvätt, städ, omvårdnad samt kontakter med vårdcentral för barnens räkning. Det köps varje månad in flera hundra kilo mat, ris, bönor, majsmjöl, grönsaker, lokalt kött, spenat, socker, matolja, tvål mm. Det kostar att ha en stor familj och tack vare barnhemsfaddrar går budgeten runt varje månad. Är du intresserad av att bli barnhemsfadder? Läs hur här.

En stor familj
Barnhemmet i Bumilayinga är en stor familj och där alla finns för varandra i vått och torrt. De små barnen är hemma om dagarna och blir stimulerade genom mycket lek i det fria medan de äldre barnen är på skolan. När de kommer hem på kvällarna ser livet ut ungefär som i vilken familj som helst med läxläsning, kyrkokör, fotboll och hjälp i hushållssysslorna. Banden i syskonskaran är starka och trots deras traumatiska förflutna består livet av sådant vi alla går igenom, bråk, gråt, skratt, lek och en ständig kamp för en hoppfull framtid.

Barnhemmet som central punkt
Barnhemmet är även den plats som många av CCY´s akuta insatser utgår ifrån. Om någon behöver sjukhustransport, hjälp med mjölkersättning till ett undernärt barn eller en tids arbete för att tjäna ihop ett startkapital finns centret tillhands. För mer information om detta följ organisationens arbete på Instagram och Facebook där uppdateringar sker löpande om vad som händer i byn.