CCY stands for Caring from Childhood to youth and primary work with orphan children and children in the need of support.

In Tanzania we work with individual acute help as well as towards a sustainable future. On the countryside in Tanzania are CCY running an orphanage and a primary school. The orphanage is committed to a care approach where family care is primary and support the children to closely stay in contact with families. CCY english speaking primary school was completed in 2013 and have a focus on creative thinking and problem solving.

In Sweden CCY is a non-profit organisation and responsible of communication and fond-raising. CCY in Tanzania is responsible of the operations in Tanzania.

CCY står för Caring from Childhood to Youth och jobbar i första hand med föräldralösa barn samt barn i behov av särskilt stöd

I Tanzania jobbar CCY med såväl akut hjälp som långsiktig och hållbar utveckling. I byn Bumilayinga drivs ett barnhem som är en storfamilj där alla hjälper till och bryr sig om varandra. Därifrån utgår även våra mer akuta samhällsinsatser som kommer ur ett nära samarbete med den lokala byledningen. I vår engelsktalande grundskola som öppnade 2015 är kreativt tänkande i stort fokus och vi har nolltolerans mot barnaga vilket vi tyvärr är ganska ensamma om. CCY i Sverige är en ideell förening och vårt jobb är att marknadsföra samt samla in medel till CCY i Tanzania som på plats driver verksamheterna.

Nyheter

Gift shop

Gift shop

CCY Tanzania tote bag
150 SEK
A handy fabric bag with CCY's logo. This is a well-chosen product if you want to support us and also show others that you do. Your donation go directly to children support and our school administration.

A handmade pearl bracelet
100 SEK
100 well-invested SEK going directly our businesses in Bumilayinga and Matanana. A great gift to friends and family, opportunity to spread the word about CCY. The bracelets are available in both black and orange.

Order here!


Skriv i antal vid sidan av den produkten som du vill beställa..
Tygväska (150 kr styck)
Armband (100 kr styck)
Din beställning kommer att kosta (SEK)
Du kan betala via swich eller plusgiro