Skolan

Liberty school of Tanzania

Under 2014−2015 byggde CCY grundskolan Liberty School of Tanzania för att kunna erbjuda kvalitativ utbildning till barnen i närområdet. Visionen är att vara ett föredöme för andra skolor genom att vara en skola där ingen aga får förekomma och där barnen får lära sig tänka på hållbar utveckling samt kreativa samhällslösningar. Liberty School of Tanzania är byggd som en liten skolby på 6 hektar mark med 8 byggnader. Sammanlagt finns där nu ca 130 barn, 10 lärare samt 5 övriga arbetare som sköter kök, vaktmästeri, trädgård och vaktposter. Utbildningen sker i huvudsak på engelska och framförallt med fokus på att varje individ ska få möjlighet att synas och växa på dennes egna premisser. Vi vill kunna ge barnen möjlighet att utveckla sina egna liv samt det samhälle de lever i.

Historia
På våren 2012 hölls en lektion för den statliga skolans elever på temat drömmar, något som sällan berörs i ett samhälle där man lever för dagen. En pojke målade en teckning på en skola med drömmen att inte bli slagen, att få tänka fritt och inte trängas i en klass med 50-100 elever. Detta födde tanken på en ny sorts skola och två år senare stod Liberty School of Tanzania färdig. I juni 2014 startade förskolan och nu är skolan en fullskalig grundskola med årskurs 1-7.

Förvaltning
Varje månad köper vi in mat till frukost och lunch, skolmaterial samt betalar ut löner till våra arbetare som i sin tur försörjer sina familjer. Denna budget går ihop tack vare våra skolfaddrar och månadsgivare. Vill du hjälpa oss att driva skolan? Läs mer om hur du gör det här.

Undervisning
På vår skolan följer vi Tanzanias läroplan. Det undervisas i bland annat matte, modersmålet swahili, geografi, biologi, idrott, kreativa aktiviteter och personlig utveckling. Till skillnad från de statliga skolorna är våld strängt förbjudet. Vi bygger vår undervisning på ömsesidig respekt, inte på rädsla. Respekt och tolerans för varandra går som en röd tråd aktivt genom all undervisning. Skolans mittersta byggnad är köket som utgörs av en öppen aula där alla samlas vid frukost, lunch samt speciella tillfällen som till exempel skolavslutningar.