Barnhemmet

Barnhemmet i Bumilayinga

I byn Bumilayinga färdigställde CCY ett barnhem i april 2013 som sedan oktober samma år varit ett center för utsatta barn, noga utvalda av socialtjänsten, vilka inte har några andra boendealternativ. Behovet av detta fanns på grund av en hårt aidsdrabbad föräldrageneration och en utbredd fattigdom i området med olika ytterligare behov av hjälp på grund av att de till exempel helt saknar släktingar, endast har gamla eller sjuka släktingar kvar i livet eller som under sin första tid i livet behöver extra stöd och omsorg. Tack och lov blir dock tiderna bättre. Samhället blir rikare, staten har börjat ta större ansvar för barn i behov av stöd och tillsammans med socialtjänsten utarbetar CCY en vårdplan för varje barn som kommer till barnhemmet för att kunna hjälpa på rätt sätt i varje enskilt fall. Förhoppningen är att alla barn ska kunna bo och växa upp med släktingar eller andra passande vårnadshavare. Men tills det kommer bättre lösningar på dessa samhällsproblem är CCY redo att bidra med hjälp och stöd till utsatta familjer och att jobba förebyggande i samhället för att barn inte ska behöva flytta från sina biologiska släktingar.

Vardag och reintegration
Barnen som bor på barnhemmet går idag i skolan. När de kommer hem på kvällarna ser livet ut ungefär som i vilken familj som helst med läxläsning, kyrkokör, fotboll och hjälp i hushållssysslorna. CCY lägger stor vikt vid att barnen på barnhemmet inte isoleras från övriga samhälle utan fortsätter delta i samhällets aktiviteter samt håller kontakt med eventuella anhöriga som finns kvar i livet. Målet är att alla barn vid rätt tillfälle ska kunna omplaceras och reintegreras hos någon biologisk släkting eller på annat sätt lämplig vårdnadshavare. Detta ska alltid ske på barnets villkor i varje unikt fall och med dennes bästa i första rum.

Barnhemmet som central punkt
Barnhemmet är även den plats som många av CCY´s akuta insatser utgår ifrån. Om någon behöver sjukhustransport, hjälp med mjölkersättning till ett undernärt barn eller en tids arbete för att tjäna ihop ett startkapital finns centret tillhands. För mer information om detta följ organisationens arbete på Instagram och Facebook där uppdateringar sker löpande om vad som händer i byn.

Mål
Barnen på barnhemmet kommer växa upp och så småningom börja klara sig själva i samhället, när de går ut grundskolan får de hjälp att studera vidare, starta en verksamhet eller på annat skapa en trygg grund för ett fortsatt stabilt vuxenliv. En av CCY´s grundstenar är att personer som blir hjälpta inte hamnar i beroendeställning gentemot organisationen utan att den hjälp som ges är långsiktig och hållbar samt bygger på en tro att få personer vill vara beroende av bidrag eller utomstående hjälp resten av sitt liv.

Drift
På barnhemmet i Bumilayinga jobbar 10 anställda i skift med allt ifrån matlagning, hämtning av vatten, disk, tvätt, städ, omvårdnad, socialt arbete samt kontakter med vårdcentral för barnens räkning. Det köps varje månad in flera hundra kilo mat, ris, bönor, majsmjöl, grönsaker, lokalt kött, spenat, socker, matolja, tvål mm. Det kostar att ha en stor familj och tack vare barnhemsfaddrar går budgeten runt varje månad. Är du intresserad av att bli barnhemsfadder? Läs hur här.