Styrelsen i Tanzania

Styrelsen i Tanzania

CCY i Tanzania sköts idag uteslutande av styrelsen på plats. Den består av personer födda och uppvuxna i området. Vår starka övertygelse är att desssa personer är bäst lämpade för att driva verksamheterna i rätt riktningar, på samhällets villkor och för deras behov.

CCY i Sverige samlar fortfarande in pengar och marknadsför organisationen i Sverige, samt bidrar med stöttning och inspiration. Vid olika projekt informerar vi även om alltifrån mänskliga rättigheter till menstruation och hälsovård.

I år har det skett stora förändringar i CCY´s ledning på plats i Tanzania. Under fliken ’om oss’ presenterar vi en ny styrelsemedlem vid namn Edgar Shitundu. Han är numera sekreterare medan vår förra sekreterare Peter Tossi nu blivit ordförande. Vi sätter otroligt stor vikt vid att de vuxna som leder CCY ska vara drivna och alltid jobba för barnens bästa. Det här senaste året har vi mer än någonsin insett att rätt person på rätt position kan göra stor skillnad i en organisation.

Vi märker att CCY är på väg in i en ny fas och ser fram emot att fortsätta jobba för bättre utbildning samt tryggare livsvillkor för barn och unga i Tanzania. Tack för att ni följer och stöttar oss i detta!