Att vara en kvinna i Tanzania

Vi jobbar dagligen med flickor som växer upp utan rättigheter.
De lär sig att deras bror är den som familjen satsar utbildning på.
De lär sig att en lugn och följsam flicka som inte säger emot är bra.
De lär sig att inte säga emot, att aldrig höja rösten.
De lär sig att jobba hårt för ingenting och de lär sig att man aldrig ifrågasätter en man eller auktoritet.
De lär sig att män får göra som de vill med dem. Att om en man vill ha en så ska man bara tacka och ta emot, man ska göra allt för honom och aldrig förvänta sig något tillbaka.
De är starkast i världen men får lära sig att de inte duger till någonting.
De får lära sig att de är kvinnor, som ägs av männen och behandlas därefter.
Vi jobbar emot detta dagligen, genom handling, ord, för barnen, för de vuxna, vi ger exempel och vi kämpar. Men en vana som sitter så djupt tar lång tid att bryta.
Vi är deras röst, alla kvinnor som inte hörs, vi talar för er när vi säger att ingen kvinna ska behöva känna sig mindre värd än en man, inte behöva vara rädd eller känna sig tvingad att ge utan att få.
Ingen kvinna ska behöva hålla igen när hon känner sig trampad på och hon ska alltid ses som värdefull, för den hon är.

Vi delar ingen specifik historia under #metoo, vi konstaterar bara att historien nu ska förändras! För alla kvinnor, i hela världen