Caring from Childhood to Youth

CCY arbetar med samhällsutveckling riktad mot barn och ungdomar i Tanzania. I byn Bumilayinga drivs ett barnhem, därifrån utgår även de samhällsinsatser som kommer ur nära samarbete med de lokala myndigheterna. I den engelsktalande grundskolan är det långsiktiga och hållbara arbetet i fokus. CCY i Sverige är en ideell förening som jobbar med att marknadsföra samt samla in medel till CCY i Tanzania som på plats driver verksamheterna.

Långsiktig och hållbar utveckling
Liberty school of Tanzania
Stöd oss

"It takes a village to raise a child"

Caring from Childhood to Youth

CCY arbetar med samhällsutveckling riktad mot barn och ungdomar i Tanzania. I byn Bumilayinga drivs ett barnhem, därifrån utgår även de samhällsinsatser som kommer ur nära samarbete med de lokala myndigheterna. I den engelsktalande grundskolan är det långsiktiga och hållbara arbetet i fokus. CCY i Sverige är en ideell förening som jobbar med att marknadsföra samt samla in medel till CCY i Tanzania som på plats driver verksamheterna.

Långsiktig och hållbar utveckling
Liberty school of Tanzania
Stöd oss

"It takes a village to raise a child"