Hem

CCY står för Caring from Childhood to Youth och jobbar i första hand med föräldralösa barn samt barn i behov av särskilt stöd.

I Tanzania jobbar vi med såväl akut hjälp som långsiktig och hållbar utveckling. Vi driver ett barnhem och en grundskola i den lilla byn Bumilayinga. Vårt barnhem är en storfamilj där alla hjälper till och bryr sig om varandra. Från barnhemmet utgår även våra samhällsinsatser som kommer ur ett nära samarbete med den lokala byledningen. I vår engelsktalande grundskola som öppnade 2015 är kreativt tänkande i stort fokus och vi har nolltolerans mot barnaga vilket vi tyvärr är ganska ensamma om.Vi är en ideell förening och vi drivs av ditt engagemang och ditt bidrag.

Hämta fler