Skolbuss till Liberty school

Skolbuss till Liberty school

För några veckor sedan fick vi en skolbuss till skolbarnen på Liberty school.

Det här har varit en konstant punkt på varje föräldramöte vi haft sedan juni 2015 när vi öppnade dörrarna för den första kullen förskolebarn.

De barn som har längst till skolan bor 7 km därifrån vilket de antingen gått eller cyklat fram och tillbaka varje dag. Det här är inget ovanligt i byarna där vi verkar men det betyder ju ändå inte att konsekvenserna av det är osynliga. Föräldrar har upprepat pekat på hur barnen som går till och från skolan tar så väl tid som energi från läxläsning på kvällarna. De går på en väg som blir mer och mer trafikerad vilket så klart i sig är en fara och de måste under regnperioder många gånger gå i hällregn, vilket så klart går ut över deras hälsa som indirekt påverkar skolgången med frånvaro på grund av sjukdom.

Så det har alla gånger varit en skolfråga, men det har inte funnits i vår budget att köpa in en buss och sedan finansiera en busslinje som går mellan byarna.

Under sommaren hade man ett föräldramöte inför höstterminen och där bestämdes tillsammans med skolstyrelsen bestående av lärare och föräldrar tillsammans med styrelsen för CCY i Tanzania samt alla föräldrar till barnen att man äntligen skulle ta tag i det.

Tillsammans gick de ihop och hittade först en buss som kunde användas för ändamålet. En chaufför som kunde köra två rutter per dag genom fyra olika byar för att sedan landa på Liberty school. Föräldrar vars barn åker skolskjutsen betalar nu för detta själva då det är något de prioriterar högt.

Det här är ett så tydligt exempel på hur vi vill att CCYs arbete ska fortgå.

Vi vill se hur folket går ihop och ser ett problem, hittar en lösning på det och sedan samarbetar för att göra något åt det.

I nästa steg har vi förhoppningen att se hur folket börjar sätta press på staten i liknande sammanhang. I Sverige växer vi upp och får lära oss hur Sverige är ett fritt land, att vi har grundlagar som ger oss rätten att uttrycka våra åsikter. Vi lär oss om rösträtt och tryckfrihet och hur vi kan påverka samhället genom att höja våra röster.

Om man aldrig fått lära sig det, och aldrig fått gehör från staten när man höjt sin röst, då kanske man inte orkar kämpa hur länge som helst. Man tappar lätt förtroendet för staten som egentligen har ett ansvar för sina medborgare. Speciellt i en avlägsen by där man inte ser de förändringar som sker så mycket fortare i städerna.

I liten skala hoppas vi att CCY påverkat människorna i byarna där vi verkat att se sina rättigheter, en förmåga att se problem och en känsla av att våga göra något åt det. Sedan hoppas vi att det sprider sig, att människor börjar prata om det, att barnen på våra verksamheter växer upp med en stark självkänsla och en vilja att förändra genom att de sett förändring ske.

Vi tror att de som är bäst lämpade att föra samhället framåt är de som vuxit upp och levt i samhället. Vi tror på folket i Tanzania och hoppas att de tror på sig själva lika hårt och att framtiden fortsätter att utvecklas i lika snabb takt som utvecklingen skett de senaste åren!

Och vi är så glada att vi får vara med om den här utvecklingen samt att ni, våra följare och givare, vill vara med!

För tillsammans är vi starka och olikheter ger möjligheter att lära av varandra.

Barn från byn Bumilayinga på väg hem från skolan

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *