Fokus på mänskliga rättigheter

Fokus på mänskliga rättigheter

Igår var det Internationella dagen för mänskliga rättigheter.

I FNs konvention på ämnet, artikel 1, står det ”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap”.
Detta följs av artiklar på temat slaveri, utbildning, jämlikhet, resande, frihet osv.

På CCY har vi länge följt debatten om white saviorism och är helt på det klara med att vita människor inte bör åka till utvecklingsländer för att få det att handla om dem.

Fokus ska ligga på rätt sak, och detta tycker vi är rätt sak, att alla människor har lika värde och rättigheter. Det tycker vi är något man bör leva efter och kämpa för oavsett var man kommer ifrån.

Vi vill aldrig få det att framstå som att tanzanianerna är beroende av svenskarna utan vill snarare visa att vi alla har något att bidra med till världens utveckling.

Låt inte gränser stoppa oss från att hjälpa varandra och skräms inte av olikheterna vi har. Som konventionen säger bör vi handla i en anda av gemenskap. 💙

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *